Metodologie de ameliorare a calității și functionalității spațiilor publice din marile ansambluri de locuințe

Client: Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței
Perioada: 2009
Partners: ATU, GEA Strategy and Consulting

Regenerarea urbană, strategiile orientate spre ameliorarea calităţii spaţiului public, dezvoltarea durabilă şi siguranţa locuitorilor sau a vizitatorilor reprezintă tema centrală a acestei inţiative a Ministerului Dezvoltării.
Studiul a avut ca scop stabilirea metodologiei de analiză şi a setului de indicatori necesari analizei (accesibilitate, imagine urbană pozitivă, confort şi siguranţă) şi pașilor intervenţiei asupra spaţiului public din cadrul marilor ansambluri de locuinţe.

Urban regeneration, public space quality, sustainable development and user safety have been the central focus of this innitiative of the Ministry of Development.
The study aimed to establish a step-by-step methodology for the analysis and intervention in the public spaces of the large scale socialist residential neighbourhoods and also the set of indicators for the above mentioned analysis (i.e. accessibility, image, comfort, safety).

Pentru o înţelegere completă a contextului teoretic şi administrativ în prima etapa a fost realizată o documentare asupra teoriilor, politicilor şi studiilor de caz internaţionale.
Cea de-a doua fază a stabilit un cadru de lucru pentru înlănţuirea logică a tuturor activităţilor de planificare pentru intervenţii ale autorităţilor publice locale pe spaţiul public al marilor ansambluri. Mai mult decât atât, aceasta lucrare a vrut să constituie un ghid, un instrument în plus care sa ducă la înţelegerea rolului spaţiilor publice, la crearea unei viziuni şi stimularea unor idei de referinţă pentru regenerarea acestor spaţii. In primul rând se propune crearea unui plan local ce va evalua si cartografia toate ariile marilor ansambluri de locuinte și va propune o strategie de interventie corelata si o prioritizare a ariilor in functie de obiectivele politicii locale. Pentru această evaluare sunt propuse metode de lucru, variabilele ce se vor avea in vedere pentru analiza detaliata a zonei de interventie, procedurile de colectare a datelor si modul de evaluare a rezultatelor pentru identificarea proiectelor individuale și deasemenea se propun câteva modele/exemple de intervenții.

For a better understanding of the theoretical and administrative context the first step was to document the current theories, policies and international case studies.
The second phase focused on establishing the correct sequence of actions to be followed by the local authorities in the case of such interventions, and moreover it proposed an instrument that could help understand the role of public spaces in the centre of regeneration strategies. The first step would be the creation of a “local plan” in order to evaluate and map all the areas of the large scale residential neighbourhoods and to propose an intervention strategy with prioritiesd intervention areas based on the local policy. In this chapter we detailed the variables to be taken into account for the analysis of the intervention area, the steps and procedures to be followed for data collection and evaluation of the results in order to establish the individual projects and priorities and also several common models/examples of inerventions.

Variabilele ce se vor avea în vedere pentru analiza detaliată a zonei de intervenție.

The analysis of the intervention area.

Un obiectiv al acestui ghid este acela de a încuraja o distanţare de aplicarea unor standarde şi o focalizare în drecţia unui criteriu de performanţă şi a unei serii de acţiuni ce răspund fiecărei situaţii aparte. De aceea analizele cantitative si calitative realizate prin interviuri cu utilizatorii sunt esențiale.

An objective of this methodology is to leave behind the practice of applying standard intervention recipies and put forward the performance criteria and a set of actions meant to tackle the distinct situations that can be encountered.

Cea de-a treia etapă a proiectului presupune testarea şi evaluarea acestei metodologii în cadrul şi cu ajutorul unei autorităţi locale, un studiu de caz ce va duce la redefinirea și detalierea rolurilor actorilor implicaţi, a etapelor şi modelelor de lucru propuse acestora.

The third phase of the project was the testing and evaluating the methodology on a case study together with a local authority.

Un ghid incipient conținând modele de intervenție în spațiul public care să ducă la o utilizare mai eficientă a spațiului existent.

A guide of minimal interventions at the level of the public spaces that will offer a more efficient use of the existing space.

 

 


"Space Syntax Romania is a Bucharest based consultancy practice, part of the Space Syntax network with its base in London, United Kingdom. For more information about Space Syntax academic and practice activities visit: www.spacesyntax.com ."