Arcub Gabroveni

Client: ARCUB, Centrul Cultural al Municipiului Bucureşti
Perioada: 2013-2014
Partners: SKAA Architects

Proiectul a început cu o analiză a spațiilor interioare pentru birourile ArCub și o propunere de design interior într-o noua clădire, Hanul Gabroveni. Problema majoră a birourilor existente este caracterul segregat al încăperilor, unde variatele departamente sunt separate între ele și lipsa unui spațiu comun de întâlniri.

Prima intuiție a fost confirmată prin interviuri ale angajaților. Majoritatea părerilor negative au fost în privința caracterului segregat al diviziunii interne și lipsa de interacțiune dintre departamente. Eliminarea acestui caracter segregat și uneori claustrofobic al birourilor vechi a fost luat ca punct de plecare pentru noul design în noua clădire.

În proiectul existent pentru noul sediu (premergător implicării noastre) distribuția camerelor în clădire preia din specificul birourilor vechi cu noile spații aranjate de-a lungul unui coridor strâmt. Analizând câmpurile vizuale am putut stabili o harta a accesibilității spațiilor interne. Distribuția spațială generează o gamă a accesibilității unde cele mai conectate zone sunt în jurul lifturilor și scării principale, acestea fiind practic singurele favorabile intâlnirilor și interacțiunii spontane.

De aceea ne-am propus să spargem caracterul unei cutii-în-cutii al birourilor existente. Prin rearanjarea unor funcțiuni mai redundante și putin frecventate în zonele mai deconectate ale clădirii putând astfel face loc unei zone centrale de întâlniri. Compartimentările ce separă aceste noi spații de întâlnire vor fi realizate din sticlă transparentă, la fel ca și deschiderile birourilor către circulația principală, ceea ce va aduce în același timp mai multa lumina naturală în interior.

The Gabroveni project is firstly a spatial analysis on the interior space for the present ArCub administration offices and second a proposal for the relocation of those offices in the new Gabroveni Inn.

The main spatial problem of the existing offices of ArCub is the segregated character of the various departments and the lack of a meeting space / office living room.
This first professional hunch was confirmed by interviews with the office staff as most of the responses were negative reactions when regarding the segregatory nature of the spatial layout and the resulting lack of human interaction during office hours.

This sequestered and often claustrophobic character of the old offices was unfortunatelly repeated in the project of the new building of the Gabroveni Inn (realised prior to our involvment), as the spaces are organized along a narrow corridor.

By using Visual Graph Analysis (isovist analysis) we can map out the level of accessibility of interior spaces. This spatial distribution creates a gradient of accessibility with the most accessible spaces being next to the elevators and main stairs (the warmer colors) while at the back one would find less accessible areas.

Our proposal is to break away the box-within-a-box character of the present condition. By rearranging some of the more redundant and less frequented functions towards lesser accessible areas more space can be given towards a central meeting space / office living-room.
Furthermore by realizing the partition walls in clear glass more natural light can be captured in the interior spaces.

Sediul vechi și sediul nou al ArCub.

Previous Arcub HQ, v/s new facilities in Bucharest city centre.

Analiza funcțională a vechilor birouri. Fiecare spațiu a fost catalogat în funcție de utilizare, iar ocupanții au fost intervievați pentru a a avea o întelegere mai bună a nevoilor și aspirațiilor acestora.

Functionality analysis of the existing facilities. Each office was cataloged and the users interviewed in order to get a glimpse of the necessities and aspirations of the future work place.

Vizualizare a datelor procesate în urma interviurilor. Un raport integral al analizei calitative și cantitaive a stat la baza discuțiilor despre noile spații de birouri.

Example of post-processed interviews data. A full report of the quantitative and qualitative assessment was delivered to the client to open up the discussion about the future layout of the office space.

O serie de analize spațiale au fost realizate, pentru a analiza mai multe versiuni. O analiza a câmpurilor vizuale (VGA folosind un dezvoltat de către UCL) a putut măsura nivelurile de integrare și accesibilitate a spațiilor. Folosind acest tip de analiză putem evalua impactul intervențiilor pentru mai multe opțiuni.

A series of spatial analysis was conducted, looking for different versions of how to occupy the office space. In this example, a Visibility Graph Analysis (UCL) was produced to measure levels of spatial integration through visibility angles. With this information we can estimate the outcome of different interventions before doing any physical changes in the space.

Simulare a propunerii pentru distribuția și amenajarea spațiilor interioare.

Interior representations of the layout schemes.

 

 


"Space Syntax Romania is a Bucharest based consultancy practice, part of the Space Syntax network with its base in London, United Kingdom. For more information about Space Syntax academic and practice activities visit: www.spacesyntax.com ."