Parcul Victoria, Tulcea

Client: Primăria Tulcea, contractor general BA Paul Valentin
Anul: 2009

Space Syntax a realizat proiectul de peisagism pentru reabilitarea parcului existent. Două zone de vegetație au fost create pe baza topografiei, una umedă în zona centrală a parcului, și una uscată de-a lungul limitelor acestuia. Direcția principală de circulație ce conectează cele două străzi din care poate fi accesat parcul este intersectată de traversări diagonale între accesele secundare și diversele funcțiuni adiacente, creând zone dedicate diverselor activități.

Space Syntax provided the lanscape design for the rehabilitation of the existing park. Two vegetation zones were created by the existing topography, one humid and one dry, the linear circulation connecting the two main streets to the north and the south was intersected with diagonal crossings, creating different activity areas.

 

 


"Space Syntax Romania is a Bucharest based consultancy practice, part of the Space Syntax network with its base in London, United Kingdom. For more information about Space Syntax academic and practice activities visit: www.spacesyntax.com ."