Masterplan Delta Dunării

Studiu de oportunitate privind dezvoltarea unei rețele de transport sustenabil în Rezervația Biosferei Delta Dunării

Developing a sustainable transport network in the Danube Delta Biosphere Reserve.

Client: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est
Perioada: 2014
Echipa: Esenghiul Abdul, Claudia Trufas

Delta Dunării este una dintre cele mai importante delte ale Europei.

The Danube Delta is one of the most important deltas in Europe.

Este pe locul doi după Volga ca cea mai mare delta de pe continentul european și este de doua ori mai mare ca suprafața decât statul Luxemburg.

It sits behind the Volga delta as the second largest delta on the European continent and is twice as big as the state of Luxembourg.

Totodata este una dintre cele mai mari suprafețe de zone inundabile din Europa, cu cea mai mare suprafața continua de stuf și mlaștini.

It is also one of the largest areas of wetland in Europe with the largest continuous surface of reed and marshes in the world.

Delta este și un popas migratoriu important pentru pasări din zonele Mediteraneene, Europa centrala, Africa și Orientul Mijlociu.

The delta is also an important migratory stop for birds from the Meditaraneean, Central Europe, Africa and the Middle-East.

Si este un contribuitor important la economia locala de agricultura, pescuit și turism.

And an important contributor to the local economy of agriculture, fishing and tourism.

Insa in același timp avem o serie de fenomene nocive precum formele trecute și din prezent de transport nesustenabil din delta pentru oameni dar și marfa.

At the same time we have the negative phenomenons like past and present unsustainable forms of transportation in the delta both for cargo and people.

Dezvoltarea oportunista și toxica din delta.

The almost exclusive opportunistic and toxic land development in the delta.

Împreuna cu un număr larg de documente și strategii ce uneori sunt în competiție și duc lipsa de o viziune și o strategie coordonatoare.

Together with a number of competing and often confusing strategies for the delta that lack one coherent vision.

Toate acestea au ridicat nivelul de vulnerabilitate al deltei Dunării și al locuitorilor săi, în prezent delta fiind ruptă între două direcții ce aparent sunt în conflict.

All these aspects have raised the overall vulnerability of the Danube Delta and its inhabitants, at present the Danube Delta being split apart between two conflicting trends.

Transportul fiind o componentă esențială a tuturor activităților în deltă, cu impact major asupra mediului, este necesară realizarea unei strategii de transport bazată pe forme de mobilitate sustenabile și adecvate acestei locații.

Zona de studiu pentru Delta.

The study & intervention area for the Delta.

Un covor de habitaturi diferite formează delta cu zone protejate delimitate în rosu.

A patchwork of different habitats form the delta with highly-protected areas in red.

Localitățile majore din delta vor fi folosite ca noduri de mobilitate și formează porțile principale de acces în deltă.

The main settlements will be used as mobility nodes in the strategy and will form mobility gateways into the Danube Delta.

Si nodurile principale de transport public.

And are also the main nodes for the existing public transportation network.

Propunem sa densificam rețeua de transport public prin noi trasee transversale pentru a adaugă mai multe opțiuni de transport.

We propose to enhance the public transport network by adding more routes from South to North. This will add more commuter choices and will provide a strong backbone for public mobility.

Mai multe locații existente vor fi desemnate ca hub-uri de transport intermodal.

Several existing locations are proposed to be designated as intermodal transport hubs.

Ce susțin o rețea de transport privat.

That will support the private transport network.

Au fost desemnate trasee de proximitate din aceste noduri pentru călătorii de loisir de maxim două ore din fiecare hub.

A set of proximity routes were designated from each hub, to serve for leisure trips, with or without a guide, no longer than two hours rowing or with electric boats.

Modelul rezultant este o structura de mobilitate ce susține un transport public de mare capacitate și un transport privat încet. Ambele forme de transport se vor realiza prin vehicule cu impact redus.

The resulting model is mobility structure of both public high-capacity transportation and low-capacity slow transport.

.

 

 


"Space Syntax Romania is a Bucharest based consultancy practice, part of the Space Syntax network with its base in London, United Kingdom. For more information about Space Syntax academic and practice activities visit: www.spacesyntax.com ."