Strategia de regenerare a cartierelor Bucureştii Noi, Pajura, Dămăroaia, Chitila şi Aviației

Client: Primăria Sectorului 1
Perioada: 2009-2010
Parteneri: Space Syntax LTD (www.spacesyntax.com), DCCOMMUNICATION (www.dccom.ro), și GEA Strategy and Consulting

Studiul s-a focalizat pe identificarea de soluţii viabile pentru revitalizarea urbană a două zone din sectorul 1 prin abordarea integrată a problemelor urbanistice, economice, sociale şi de mediu.

The strategy has focused on idenitifying viable solutions for the urban regeneration of two mainly residential areas through a set of ubanistic, economic, social and environmental measures. .

In baza analizelor țesutului urban, și a celor demografice, sociale și economice (cantitative și calitative) s-au identificat proiecte individuale și programe pe termen mediu.

A series of individual projects an medium term programs were identified on the basis of the urban, economic, demographic, and social, qualitative and quantitative analysis.

Unul dintre proiecte este crearea unui traseu, o infrastructură pietonală și ciclabilă, care să unească toate funțiunile atractive și cel mai des utilizate ale unei zone și oferă un confort sporit.

One of this projects is a route that connects all the main public functions in a loop, with a good quality of pedestrian and cycling infrastructure.

Reabilitarea infrastructurii cartierelor rezidențiale prin măsuri minime de redresare a ofertei de spații publice amenajate și arii de servicii, parcări, și a proporției dintre spațiul public/accesibil și cel semi-privat realizând astfel o rețea de spații publice accesibile, funcționale, și a un “traseu” care să le uneasca, însoțită de recondiționarea spațiilor verzi pentru o mai bună eficiența ecologică.

The rehabilitation of the public infrastructure of dense socialist residential neighbourhoods, through small scale interventions in order to respond to the new need of public amenities, services, parking, by redesigning the public and semi-public spaces and joining them in a network. The green spaces will also be redesigned for a better ecological efficiency.

Pentru Parcul și Teatrul Bazilescu se dorește diversificarea ofertei de servicii culturale prin refuncționalizarea spațiului clădirii, crearea unui centru de cartier, remodelarea acceselor, introducerea de noi funcțiuni comunitare si culturale, reconfigurarea spațiilor publice principale, reabilitarea spatiilor verzi.

Remodelling of the Bazilescu Park and Theatre will diversify the cultural offer and also create a social hub for the neighbourhood. Also the accessibility to the park will be improved as well as the quality of the landscape.

Amenajarea unor spații aparținând curților școlilor pentru a spori oferta de activități recreative pentru comunitate, dar și pentru o mai eficientă utilizare a spațiilor de către școală. Zone multifuncționale cu destinație comunitară ce vor fi utilizate conform unui orar prestabilit.

Redesigning part of the spaces of the school courtyard into multifunctional community areas (usable by the wider public outside school hours) that will also offer a better environment and good quality equipments for the kids.

Alte proiecte au inclus reamenajarea piețelor Pajura și 16 Februarie și amenjarea malului lacului prin crearea unui traseu pietonal și ciclabil însoțit de serviciile necesare, ce va trebui extins și în afara zonei de studio.

EN.

 

 


"Space Syntax Romania is a Bucharest based consultancy practice, part of the Space Syntax network with its base in London, United Kingdom. For more information about Space Syntax academic and practice activities visit: www.spacesyntax.com ."