Strategia de revitalizare a centrului istoric din Municipiul Craiova

Client: Consiliul local al Municipiului Craiova
Perioada: 2009
Parteneri: GEA Strategy and Consulting

Acest studiu a stat la baza realizării Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a Craiovei.
This study served as a background for the elaboration of the Integrated Development plan of Craiova.

In urma analizelor au fost identificate principalele direcții de acțiune pentru regenerarea centrului istoric: crearea de noi spații și facilități publice pentru Orașul Craiova, îmbunătățirea calității și confortului în zona centrului istoric prin reînnoirea infrastructurii edilitare, proiectarea unui nou sistem de iluminare diferențiat pentru diversele zone din aria de studiu, crearea/definirea unei imagini a centrului istoric printr-o signalistică unitară și controlul designului printr-un ghid stilistic pentru intervențiile noi, sporirea accesibilității în zona centrului istoric prin amenajarea zonelor de acces în sit, remodelarea trecerii de pietoni de pe str. A. I. Cuza în continuarea străzii Moșoiu, amenajarea de parcaje adiacente zonei și de stații pentru taxiuri.
Following the diagnosis stage the main projects and programs meant to revitalize the historic core were identified: creating new public facilities for the city, improving the quality and comfort of public spaces, renewal of the infrastructure, a new lighting system appropriate for each one of the uses and spaces, defining a unitary identity for the historic centre, signage system, creating a guideline for interventions on the buildings in the area and improving the accessibility in the historic centre by redesigning the access points, remodeling the pedestrian crossings, new parking spaces and taxi pickup points.

 

 


"Space Syntax Romania is a Bucharest based consultancy practice, part of the Space Syntax network with its base in London, United Kingdom. For more information about Space Syntax academic and practice activities visit: www.spacesyntax.com ."